Şartlar & Koşullar

KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. KULLANIM KOŞULLARI

 

1.1. Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.2. Bu SİTE' de sunulan Sarnıç Oto Yedek Parça - Menderes Mah. Atatürk Cad. No:3/B-C Sarnıç/Gaziemir/İZMİR Gaziemir V.D 11267528114 V.NO (bundan böyle kısaca "Sarnıç Oto Yedek Parça" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi Sarnıç Oto Yedek Parça olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Sarnıç Oto Yedek Parça'ya aittir. 

1.3. İşbu kullanım koşullarını Sarnıç Oto Yedek Parça gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.4. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE 'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi,Sarnıç Oto Yedek Parça tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5. Sarnıç Oto Yedek Parça bu SİTE 'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

2. TANIMLAR

 

2.1. SİTE: Sarnıç Oto Yedek Parça tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.2. ÜYE: Sarnıç Oto Yedek Parça' dan ürün /mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Sarnıç Oto Yedek Parça 'ca üyelikleri onaylanarak Sarnıç Oto Yedek Parça 'ya üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile SİTE 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin SİTE 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE 'ye verilmez.


2.3. KULLANICI: Sarnıç Oto Yedek Parça ,web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından Sarnıç Oto Yedek Parça 'ca SMS kısa mesaj göndermesi ile Sarnıç Oto Yedek Parça'nın KULLANICI 'nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

2.5. LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE 'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 

2.6. İÇERİK: SİTE 'de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

2.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Sarnıç Oto Yedek Parça arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE' nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

 

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

 

3.1. Sarnıç Oto Yedek Parça' nın, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. Sarnıç Oto Yedek Parça' nın, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Sarnıç Oto Yedek Parça' ya ait www.sarnicoto.net adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde ?yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi? borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Sarnıç Oto Yedek Parça  adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3. Sarnıç Oto Yedek Parça , SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE' de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Sarnıç Oto Yedek Parça tarafından belirlenecek ve SİTE'  nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Sarnıç Oto Yedek Parça, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'  de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

4. GENEL HÜKÜMLER

 

4.1. SİTE üzerinden, Sarnıç Oto Yedek Parça'   nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE 'lerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI' lara ve ÜYE' lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Sarnıç Oto Yedek Parça' nın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI' ların ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. Sarnıç Oto Yedek Parça'  bu tür link verilen web SİTE' lerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Sarnıç Oto Yedek Parça 'nın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.2. Sarnıç Oto Yedek Parça, SİTE 'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE' ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE' de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE ?de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlana bilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Sarnıç Oto Yedek Parça 'nın SİTE 'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4.3. KULLANICI ve ÜYE, SİTE' deki, yüklenmeye ( download ) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE' nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI 'nın ÜYE 'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE ?nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Sarnıç Oto Yedek Parça sorumlu değildir.

Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI 'nın ve ÜYE 'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Sarnıç Oto Yedek Parça sorumlu değildir.

4.4. Sarnıç Oto Yedek Parça, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve SİTE 'yi kullanma koşulları ile SİTE 'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE 'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE 'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE 'nin kullanımı ya da SİTE 'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.

Sarnıç Oto Yedek Parça, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.5. SİTE dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Sarnıç Oto Yedek Parça'nın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Sarnıç Oto Yedek Parça çalışanlarının ve yöneticilerinin, Sarnıç Oto Yedek Parça yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Sarnıç Oto Yedek Parça, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.


4.6. SİTE' yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ ların ve ÜYE’ lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE,Sarnıç Oto Yedek Parça'  ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE ?lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayıSarnıç Oto Yedek Parça'  nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.7. İşbu SİTE' nin sahibi Sarnıç Oto Yedek Parça' dır. Bu SİTE 'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE 'nin sunumu Sarnıç Oto Yedek Parça' nın ya da Sarnıç Oto Yedek Parça' nın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE 'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software-code' ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Sarnıç Oto Yedek Parça ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Sarnıç Oto Yedek Parça hizmetlerini,Sarnıç Oto Yedek Parça'  bilgilerini ve Sarnıç Oto Yedek Parça' nın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Sarnıç Oto Yedek Parça'  nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Sarnıç Oto Yedek Parça'  nın yazılı izni ile mümkündür.


4.8. Sarnıç Oto Yedek Parça, SİTE üzerinden KULLANICI' lar ve ÜYE' ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Sarnıç Oto Yedek Parça aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE ?nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE' nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

KULLANICI 'lara ve ÜYE' lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Sarnıç Oto Yedek Parça için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Sarnıç Oto Yedek Parça'  nın işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI' ların ve ÜYE' lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

4.9. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde Sarnıç Oto Yedek Parça  tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Sarnıç Oto Yedek ParçaSarnıç Oto Yedek Parça hizmetleri, Sarnıç Oto Yedek Parça bilgileri, Sarnıç Oto Yedek Parça telif haklarına tâbi çalışmaları, Sarnıç Oto Yedek Parça ticari markaları, Sarnıç Oto Yedek Parça ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 

 

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

 

Sarnıç Oto Yedek Parça, SİTE' ye erişilmesi, SİTE' nin ya da SİTE' deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Sarnıç Oto Yedek Parça, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE' ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE ?nin kullanılması ile Sarnıç Oto Yedek Parça' nın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

 

6. DEVİR

 

Sarnıç Oto Yedek Parça, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 

7. MÜCBİR SEBEPLER

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Sarnıç Oto Yedek Parça işbu ''Web Sitesi Kullanım Koşullarını'' geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Sarnıç Oto Yedek Parça açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Sarnıç Oto Yedek Parça ' ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.